Bolsa de Traballo

Dirixida a empresarios e antigos alumnos do Indalecio. Desde este servizo canalízanse e satisfán as peticións de emprego que se reciben por parte de empresas ou organismos oficiais.

¿Que ocupacións saen nestes ciclos ?

Se queres contratar a algún dos nosos titulados, solicita información a través deste formulario

    Lin a información sobre protección de datos e a política de privacidade e autorizo expresamente a IES Indalecio Perez Tizon para que poida tratar os datos que agora lles facilito nos termos expresados na devandita información.