CICLO FORMATIVO GRADO SUPERIOR MARKETING Y PUBLICIDAD

O novo mundo do marketing dixital esixe coñecementos e ferramentas especííficas en:

  1. SEO
  2. SEM
  3. PPC
  4. Optimizador de Campañas de Google Ads
  5. Optimizador de Campañas de Instagram Ads
  6. Emai-Marketing
  7. Deseño Web
  8. Ecommerce
  9. WordPress e Woocommerce
  10. Amazon Ads

Contamos con profesorado profesional da temática e constantemente actualizado coa misión de planificar e realizar accións de marketing dixital xestionando páxinas web e sistemas de comunicación. Así como organizar e xestionar eventos de marketing e comunicación.

As persoas que obteñan esta titulación desenvolverán a súa actividade en empresas públicas e privadas de calquera sector produtivo, concretamente no sector comercial e de márketing, desempeñando funcións de planificación, organización e dirección de actividades de márketing,dixital  investigación comercial, publicidade e relacións públicas. Trátase de autónomos que xestionan a súa empresa realizando actividades e eventos de comunicación e publicidade, ou empregados que desenvolven a súa actividade nos departamentos de márketing, comunicación e prensa e comunicación de calquera empresa ou organización, no ámbito público e privado.

 

 

Módulos do ciclo superior de Marketing e Publicidade