Estudiar no Indalecio

Formamos aos futuros profesionais en comercio tradicional e online, atención á clientela, deseño de espacios comerciais, escaparatismo e negociación e técnicas de vendas. Así como a  adquisición de competencias e habilidades nas distintas novas modalidades de comercio que se están a desenvolver como o marketing dixital, loxística, almacenamento informatizado, comercio electrónico, etc. Pretendemos que os alumnos/as logren unha axeitada formación acorde coas necesidades que presenta o mundo da empresa na actualidade.​

actividade comercial é unha das máis importantes da economía galega xa que contribúe  cun tercio  da riqueza do país e da emprego a máis dun 17% da poboación ocupada. Na actualidade o comercio  é xunto co turismo os que están a xerar máis postos de traballo. 

Desde o noso departamento somos conscentes  desta situación e tamén de que é unha actividade en continuo cambio e cuns clientes cada vez máis esixentes, polo que os profesionais comerciais deben de contar cunha formación e cuns coñecementos dixitais adecuados. 

Contamos con profesionais do posicionamento SEO e SEM , Marketing Dixital ,Escapartismo , Vendas comerciais , Investigación Comercial e Finanzas.

Oferta educativa