Prácticas en Empresas

A formación en centros de traballo posibilita que o alumnado complete a formación adquirida no Indalecio mediante a realización dun conxunto de actividades de produción e/ou de servizos, en situacións reais de traballo no contorno produtivo do centro, de acordo coas exixencias derivadas do Sistema nacional de cualificacións e formación profesional.

FCT

A Formación en Centros de Traballo (FCT) é un módulo que se debe cursar no último trimestre do segundo curso de cada ciclo. O alumnado desenvolverá as competencias adquiridas nun posto de traballo.

Empresas

Numerosas empresas colaboran co Departamento de Comercio para a realización do período de FCT do alumnado de Ciclos Formativos do IES Indalecio Pérez Tizón tanto de grao medio como superior.

Convenios

Temos convenio con numerosas empresas da contorna. Algunhas delas son as que se relacionan a seguir, se ben o proceso de contacto para contar coa colaboración de novas entidades está constantemente aberto.

EMPRESAS COLABORADORAS

Es unha empresa e queres colaborar con nos?

Se queres contratar a algún dos nosos alumnos/as , solicita información a través deste formulario

    Lin a información sobre protección de datos e a política de privacidade e autorizo expresamente a IES Indalecio Perez Tizon para que poida tratar os datos que agora lles facilito nos termos expresados na devandita información.