As nosas actividades

Neste blog podes seguirlles a pista os nosos alumnos e coñecer un pouco máis as actividades que impulsamos dende o Departamento de Comercio.

Como Departamento, consideramos indispensable e enriquecedor que, ademáis das prácticas de final de curso, os nosos alumnos coñezan a realidade das empresas a través de saídas didácticas e actividades fora da aula durante todo o curso.