HORARIO DE ENTREVISTAS MOBILIDADES ERASMUS+ PRACTICUM DEPO SETEMBRO

Pola presente convócase o horario de entrevistas para seleccionar ao alumnado para participar no programa de mobilidades europeas ERASMUS+ PRACTICUM DEPO 2023 coordinado pola Deputación de Pontevedra no presente curso académico.

O día das entrevistas será o MARTES 30 DE ABRIL DE 2024

O horario será o da seguinte táboa

ALUMNO/AHORA
Pereira Amaral, Xacobo12:25
Fandiño da Silva, Unai
12:40
Xoel Besada Barbosa12:55
Alonso Fernández, Juan José13:25

É condición imprescindible para poder realizar a mobilidade que o alumnado sexa maior de idade no momento da mobilidade e teña aprobados todos os módulos do ciclo medio, incluído o módulo FCT, antes do inicio do período de mobilidade.