Pócima “Convivamus”

O curso de 1º de Ciclo Medio de Actividades Comerciais colaborou co centro e co departamento de Orientación e Convivencia no deseño deste bonita lareira. Ten un fin moi particular, que é contribuir á mellora na convivencia. Se queredes saber de que vai o conto, pulsade no enlace.