Servicio Móvil

Nesta saída tivemos a oportunidade de visitar Servicio Movil, unha empresa que, dende as súas instalacións en Negreira, Santiago de Compostela Servicio Movil, unha empresa que se dedica ao cuidado e reparto dos medicamentos aos centros de saúde e hospitais galegos. Durante a visita tivemos a oportunidade de facer un percorrido guiado da man do seu director Eugenio Rossignoli, no que vimos todas as fases e organización do seu impresionante sistema loxístico, que conta cun alto grao de automatización, para dar servizo as entregas coa urxencia precisa.